Türkiye KKTC’ye 2 milyon TL kaynak gönderdi

Türkiye Cumhuriyeti, hayvan hastalıklarıyla mücadelede kullanılacak ilaç, ekipman ve Ulusal Gıda Referans laboratuvarının tadili için KKTC’ye 2 milyon Türk Lirası kaynak gönderdi…

Başbakanlıktan yapılan açıklamaya göre Veteriner Dairesi’nin; Hayvan hastalıkları ile mücadele, hayvan kayıt sistemi için ihtiyaç duyulan ekipman, gıda analizi test kitleri ve gıda laboratuvarının tamiri ve yenilenmesi için ihtiyaç duyulan kaynak Türkiye tarafından karşılanıyor…

Açıklamaya göre ihtiyaç duyulan iki milyon Türk Liralık kaynak Türkiye Cumhuriyeti Kıbrıs İşleri Koordinatörlüğü kanalı ile ülkemize ulaştırıldı.