Connect with us

GÜNDEM

Öğretmenler Yasası’nda yapılması öngörülen değişiklik önerileri onaylandı

Published

on

Öğretmenler Yasası’ında yapılması öngörülen değişiklik önerileri Milli Eğitim Bakanlığı, Yüksek Danışma Kurulu’nda görüşülerek onaylandı.

Bakanlık Basın Bürosu aracılığı ile yapılan açıklamada toplantıya, Milli Eğitim Bakanı Nazım Çavuşoğlu, Maliye Bakanı Alişan Şan, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Hasan Taçoy ile Milli Eğitim Bakanlığı Müsteşarı Aytunç Şirket ve danışman olarak Talim ve Terbiye Dairesi Müdürü Murad Aktuğ’un katıldığı belitildi.

Yasa üzerinde öngörülen değişiklik önerilerinin, oybirliği ile onaylanarak, Meclis Genel Kuruluna sevk edilmek üzereBakanlar Kurulu’nun gündemine gönderileceği kaydedilen açıklamada yasada yapılması öngörülen değişiklik önerilerinin, Bakanlar Kurulunun onayı ve Mecliste görüşülerek kabul edilmesinin ardından yürürlüğe gireceği ifade edildi.

Bu arada Kıbrıs Türk Öğretmenler Sendikası ve Kıbrıs Türk Orta Eğitim Öğretmenler Sendikası, Yüksek Danışma Kurulu toplantısı öncesinde Milli Eğitim Bakanlığı önünde çadır kurarak eylem yaptı.

Öğretmenler Yüksek Danışma Kurulu toplantısına 6 danışmanla katılmak istediler.Öğretmen temsicileri bu talep kabul görmeyince toplantıya katılmadılar.

 

ÖĞRETMENLER YASASINDA YAPILAN DEĞİŞİKLİKLER VE GEREKÇELERİ

MADDE BAŞLIĞI 25/1985 ÖĞRETMENLER YASASI YAPILACAK DÜZENLEME GEREKÇE
Bakanlıkça geçici görevlendirme yapılması 3.32/2001

 

 

10 A (1) Bu Yasanın 10’uncu maddesindeki

kurallara bakılmaksızın, Bakanlığa bağlı eğitim ve öğretim kurum ve kuruluşlarında, aşağıdaki durumlarda, Bakanlıkça Geçici görevlendirme yapılabilir:

(A) Asıl ve sürekli öğretmen olarak görev yapanların uzun süreli hastalık, doğum, burs, kurs nedeniyle bu Yasa kuralları çerçevesinde izinli bulundukları dönemlerde;

(D) Ders yılı içinde emekliye ayrılma nedeniyle boşalma olması halinde bu kadrolara Kamu Hizmeti Komisyonunca atama yapılacağı tarihe değin geçecek sure için, ilgili okulda mevcut asıl ve sürekli öğretmenler arasından görevlendirme yapılamaması ve Bakanlıkça bu kadroların sürekli olarak doldurulması için gerekli işlemlerin başlatılması halinde;

 

(A) Asıl ve sürekli öğretmen olarak görev yapanların uzun süreli hastalık, doğum, burs, kurs nedeniyle ve Mahkeme tarafından ceza süresi kesinleşen, Kamu Hizmeti Komisyonu tarafından geçici olarak görevden uzaklaştırılması nedeniyle bu Yasa kuralları çerçevesinde izinli bulundukları veya görevden uzak oldukları dönemlerde;

 

(D) Ders yılı içinde, Kamu Hizmeti Komisyonu tarafından başka bir göreve atanma, 53/1977 Sayılı Üst Kademe Yöneticiliği Yapan Kamu Görevlilerinin Atanması Hakkında Yasa uyarınca başka bir göreve atanma ve 5/1976 Sayılı Seçim ve Halkoylaması Yasası uyarınca başka bir göreve seçilen, vefata bağlı olarak emekliye ayrılma ve görevden çekilme nedeniyle öğretmenlerin boşalttığı kadrolara Kamu Hizmeti Komisyonunca atama yapılacağı tarihe değin geçecek süre için, ilgili okulda mevcut asıl ve sürekli öğretmenler arasından görevlendirme yapılamaması ve Bakanlıkça bu kadroların sürekli olarak doldurulması için gerekli işlemlerin başlatılması halinde;

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

A) Geçici öğretmen atamalarında ceza hükmü verilen ve Kamu Hizmeti Komisyonu tarafından geçici olarak görevden uzaklaştıran öğretmenlerin yerine geçici öğretmen alınabilmesi ve;

(B) Üst Kademe Yöneticisi atanan veya Belediye Başkanı ya da Milletvekili seçilen öğretmenler yerine geçici öğretmen atanabilmesi amacıyla.

MADDE BAŞLIĞI 25/1985 ÖĞRETMENLER YASASI YAPILACAK DÜZENLEME GEREKÇE
Tefsir 15’inci Madde

 

“Özel ders öğretmeni”, Beden eğitimi, müzik, yabancı dil, resim, işbilgisi ve ev idaresi derslerini öğretmek ve okul öncesi eğitim ile özel eğitim kurumları için yetiştirilip görevlendirilmiş öğretmeni anlatır.

 

“Özel Ders Öğretmeni”, Beden eğitimi, müzik, yabancı dil, resim, işbilgisi, rehber ve ev idaresi derslerini öğretmek ve okul öncesi eğitim ile özel eğitim kurumları için yetiştirilip görevlendirilmiş öğretmeni anlatır. İlköğretim kadrolarına rehber öğretmen alınabilmesi amacıyla.
MADDE BAŞLIĞI 25/1985 ÖĞRETMENLER YASASI YAPILACAK DÜZENLEME GEREKÇE
İlkokul öğretmeni atanacaklarda aranan özel nitelikler 2.44/1994 2(1).49/1999

 

 

 

 

 

 

2(2).49/1999

(1) İlkokul öğretmeni olarak atanacaklarda, aşağıdaki özel nitelikler aranır:

(a) Öğretmen Koleji mezunu olmak; veya

(b) İlkokullar için öğretmen yetiştiren ve Türk Öğretmen Kolejine denkliği Bakanlar Kurulunca onaylanan bir öğretim kurumundan mezun olmak; veya

(c) Lise, lise üstü iki yıllık yüksek okul veya üniversite mezunu olup da İlköğretim kadrolarında, en az dört yıl geçici öğretmenlik yapmak ve Atatürk Öğretmen Koleji’nde üç aylık süreli hızlandırılmış eğitimde başarılı olmak.

 

(2) Özel ders öğretmeni olarak atanacaklarda ise, Öğretmen Kolejinin ilgili bölümünden veya 4 yıllık üniversitenin beden eğitimi, resim, müzik ve İngilizce bölümlerinden mezun olmak koşulu aranır.

(1) İlkokul öğretmeni olarak atanacaklarda, aşağıdaki özel nitelikler aranır:

(a) Atatürk Öğretmen Akademisi mezunu

olmak; veya

(b) İlkokullar için öğretmen yetiştiren ve Atatürk Öğretmen Akademisine denkliği Bakanlar kurulunca onaylanan bir öğretim kurumundan mezun olmak; veya

(c) Türkiye Cumhuriyeti Üniversitelerine sınavla ve/veya A Level vb. sonuçlarla yerleşip sınıf öğretmenliği bölümünden mezun olmak; veya

(ç) Dört yıllık bir üniversite mezunu olup da ilköğretim kadrolarında, en az otuz altı ay geçici öğretmenlik yapmak ve Atatürk Öğretmen Akademisi’nde üç aylık süreli hızlandırılmış eğitimde başarılı olmak.

(2) (a) Okul Öncesi öğretmeni olarak atanacaklarda ise,

Atatürk Öğretmen Akademisinin ilgili bölümünden; veya

(b) Okul Öncesi öğretmeni yetiştiren ve Atatürk

Öğretmen Akademisine denkliği Bakanlar Kurulunca

onaylanan bir öğretim kurumundan mezun olmak;

veya

(c) Türkiye Cumhuriyeti Üniversitelerine sınavla ve/veya A Level vb. sonuçlarla yerleşip okul öncesi öğretmenliği bölümünden mezun olmak.

(3) Beden eğitimi, resim, müzik, İngilizce ve rehber öğretmen olarak atanacaklarda ise Atatürk Öğretmen Akademisinin ilgili bölümünden veya dört yıllık bir üniversitenin ilgili bölümlerinden mezun olmak koşulu aranır.

A) Atatürk Öğretmen Akademisi’nin isim olarak güncellenmesi,

 

B) Bakanlar Kurulu tarafından denkliği verilmiş kurumların tekrardan bakanlar kuruluna gündemine alınmaması,

 

C) Okul öncesi öğretmen atamalarının güncellenmesi,

 

D) Özel ders öğretmeni kapsamına “rehber” öğretmenin alınması,

 

E) Lise ve yüksek okul mezunlarının kapsam dışı bırakılması amacıyla.

MADDE BAŞLIĞI 25/1985 ÖĞRETMENLER YASASI YAPILACAK DÜZENLEME GEREKÇE
Öğretmenlerin tedrisat saatleri 12(1).3/1995

12(29.3/1995 3, 29/2005

45/2006

(2) İlkokul öğretmenlerinin haftalık ders saatleri 25, “B Öğretmen” baremindeki ilkokul öğretmenlerinin haftalık ders saati 23,

“A Öğretmen” baremindeki ilkokul öğretmenlerinin haftalık ders saatleri ise 20 ders saatidir.

Ancak resim, beden eğitimi, yabancı dil, işbilgisi, ev idaresi derslerini veren ilkokul öğretmenleri ile okul öncesi ve özel eğitim kurumlarında görev yapan öğretmenlerin haftalık ders saatleri 20, “B Öğretmen” baremindeki özel ders öğretmenlerinin haftalık ders saati 18, “A Öğretmen” baremindeki özel ders öğretmenlerinin haftalık ders saatleri ise 15 ders saatidir.

Öğretmenlere bu ders saatleri üzerinde ders veya ders doldurma görevi verildiği takdirde, ek çalışma ödeneği verilir.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(2) İlkokul ile okul öncesi öğretmenlerinin haftalık ders saatleri 25 ders saatidir. Devlet hizmetinde 25 yılı dolduran “B Öğretmen” baremindeki ilkokul öğretmenleri ile okul öncesi öğretmenlerinin haftalık ders saati 23, Devlet hizmetinde 30 yılı dolduran “A Öğretmen” baremindeki ilkokul öğretmenleri ile okul öncesi öğretmenlerinin haftalık ders saatleri ise 20 ders saatidir.

Ancak resim, beden eğitimi, müzik, yabancı dil, iş bilgisi, ev idaresi derslerini veren öğretmenler ile özel eğitim öğretmenlerinin haftalık ders saatleri 20, Devlet hizmetinde 25 yılı dolduran “B Öğretmen” baremindeki  resim, beden eğitimi, müzik, yabancı dil, iş bilgisi, ev idaresi derslerini veren öğretmenler ile özel eğitim öğretmenlerinin haftalık ders saati 18, Devlet hizmetinde 30 yılı dolduran “A Öğretmen” baremindeki resim, beden eğitimi, müzik, yabancı dil, iş bilgisi, ev idaresi derslerini veren öğretmenler ile özel eğitim öğretmenlerinin haftalık ders saatleri ise 15 ders saatidir.

Rehber öğretmenler, rehberlik görevlerine ek olarak, kendi alan ve branşlarında, ders yılı içinde haftada en az 8, en çok 10 saat ders yaparlar.

İhtiyaç duyulması halinde Bakanlığın onayı ile öğretmenlere haftalık ders saatleri üzerinde ek ders görevi verilir. Öğretmen, kendisine verilen ek ders görevine girmekle yükümlüdür. Bu göreve karşılık öğretmenlere ek çalışma ödeneği verilir.

 

 

 

 

 

A) Deneyimli öğretmenin öğrenciye ulaşımını, bilgi ve tecrübe aktarmasını sağlamak amacıyla “B” Öğretmen statüsü kazanan öğretmenlerin ders saatlerinin ve “A” Öğretmen statüsü kazanan sınıf, okulöncesi, özel eğitim ve özel ders öğretmenlerin ders saatlerinin düzenlenmesi.

 

B) İlköğretimde ilk kez atanacak Rehber öğretmenlerin ders saatlerinin düzenlenmesi amacıyla.

MADDE BAŞLIĞI 25/1985 ÖĞRETMENLER YASASI YAPILACAK DÜZENLEME GEREKÇE
Öğretmenlerin haftalık ders saatleri 14(1).3/1995 45/2006

 

(1) Müdür, müdür muavini, başmuavin, atölye şefi ve bölüm şeflerinin haftalık ders saatleri duruma göre, müdürlük, müdür muavinliği, başmuavinlik, atölye şefliği ve bölüm şefliği görevlerinin tam olarak yapılmasını sağlayacak sayıda olur. Ancak, ders yılı içinde, bir müdür haftada en çok dört saat, müdür muavini haftada en az dört, en çok yedi saat; atölye şefi haftada en çok 8 saat ders yapar; bölüm şefi ise haftada en az 7, en çok 10 saat ders yapar.

(2) Müdür, müdür muavini, başmuavin, atölye şefi ve bölüm şefi dışındaki her öğretmen, ders yılı içinde, haftada en az 18, en çok 20 saat; “B Öğretmen” baremindeki her öğretmen haftada en az 15, en çok 18 saat; “A Öğretmen baremindeki her öğretmen ise haftada en az 13 en çok 15 saat ders yapar.

(3) Rehber öğretmenler, rehberlik görevlerine ek olarak, ders yılı içinde haftada en az 8, en çok 10 saat ders yaparlar. Eğitsel kol etkinlikleri haftada en çok üç ders saatine, laboratuvar ve atölye hazırlıkları haftada en çok üç ders saatine denk olur. Bu denklik çıkarılacak bir tüzükle belirlenir.

(6) Müdür, Müdür Muavini, Başmuavin, Atölye şefi, Bölüm şefi, Öğretmenler (Rehber öğretmenler dahil) ve teknik öğretim görevlilerine haftalık ders saatleri üzerinde ders veya ders doldurma görevi verildiği takdirde, ek çalışma ödeneği verilir

(1) Müdür, müdür muavini, başmuavin, atölye şefi ve bölüm şeflerinin haftalık ders saatleri, müdürlük, müdür muavinliği, başmuavinlik, atölye şefliği ve bölüm şefliği görevlerinin tam olarak yapılmasını sağlayacak sayıda olur. Ancak, ders yılı içinde, bir müdür haftada en çok 4 saat, müdür muavini haftada fiili 4, en çok 7 saat; atölye şefi haftada fiili 8 saat ders yapar; bölüm şefi ise haftada fiili 8, en çok 10 saat ders yapar.

(2) Müdür, müdür muavini, başmuavin, atölye şefi ve bölüm şefi dışındaki her öğretmen, ders yılı içinde, haftada 20 saat ders vermekle yükümlüdür; Devlet hizmetinde 25 yılı dolduran “B Öğretmen” baremindeki her öğretmen haftada 18 saat ders vermekle yükümlüdür. Devlet hizmetinde 30 yılı dolduran “A öğretmen baremindeki her öğretmen ise haftada 15 saat ders vermekle yükümlüdür.

(3) Rehber öğretmenler, rehberlik görevlerine ek olarak, kendi alan ve branşlarında, ders yılı içinde haftada en az 8, en çok 10 saat ders yaparlar. Eğitsel kol etkinlikleri haftada en çok 3 ders saatine, laboratuvar ve atölye hazırlıkları ile uygulamalı meslek derslerinin hazırlıkları haftada en çok 3 ders saatine denk olur. Bu denklik çıkarılacak bir tüzükle belirlenir.

(6) Müdür, müdür muavini, başmuavin, atölye şefi, bölüm şefi, öğretmenler ve teknik öğretim görevlilerine, ihtiyaç duyulması halinde Bakanlığın onayı ile yapmakla yükümlü olduğu haftalık ders saatleri üzerinde ek ders görevi verilir. Öğretmenler, kendisine verilen ek ders görevine girmekle yükümlüdür. Bu göreve karşılık öğretmenlere ek çalışma ödeneği verilir.

 

 

 

A) Başmuavin, müdür muavini, atölye şefi, bölüm şeflerinin ders sayılarının fiili olarak uygulanmasının sağlanması,

 

B) Deneyimli öğretmenin öğrenciye ulaşımını, bilgi ve tecrübe aktarmasını sağlamak amacıyla “B” Öğretmen statüsü kazanan öğretmenlerin ders saatlerinin ve “A” Öğretmen statüsü kazanan öğretmenlerin ders saatlerinin düzenlenmesi.

 

C) Meslek Liselerinde “Uygulamalı Meslek Dersleri” ders saati denkliklerinin belirlenmesi,

 

D) Ek ders görevi ihtiyacı olması durumunda Bakanlığın onay koşulu getirilerek doğabilecek anomalilerin önüne geçilmesi amacıyla.

 

MADDE BAŞLIĞI 25/1985 ÖĞRETMENLER YASASI YAPILACAK DÜZENLEME GEREKÇE
Öğretmenlerin Hizmetiçi yetiştirilmeleri 96. Bakanlık, öğretmenlerin hizmete yatkınlıklarını sağlamak, görevlerinde etkinlik ve verimliliklerini artırmak, onları hizmetin gerektirdiği yeni bilgi ve becerilerle donatmak amacıyla eğitmek ve yetiştirmekle yükümlüdür. 96. Bakanlık, öğretmenlerin hizmete yatkınlıklarını sağlamak, görevlerinde etkinlik ve verimliliklerini artırmak, onları hizmetin gerektirdiği yeni bilgi ve becerilerle donatmak amacıyla eğitmek ve yetiştirmekle yükümlüdür. Alan/Branşları ile ilgili Hizmetiçi eğitimlere çağrılan öğretmenler, bu eğitimlere katılmakla yükümlüdür.

Hizmetiçi eğitimin hangi usul ve esaslara göre düzenleneceği bu Yasaya dayanılarak Bakanlar Kurulunca çıkarılacak bir tüzükle belirlenir

A) Öğretmenlerin ihtiyaç duydukları hizmet içi eğitimlerden tam randımanla faydalanmasını ve bunun usul ve esaslarını Bakanlar Kurulunca çıkarılacak tüzükle sağlamak amacıyla.

 

 

Continue Reading
Advertisement

GÜNDEM

“Yunan ve Rumlar 9 kez gemi göndermeye kalkıştı”

Published

on

TC Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu, Yunan ve Rum gemilerinin son 1 yılda 9 kez Türk kıta sahanlığına gemi gönderme girişiminde bulunduğunu ve bunları engellediklerini vurguladı

TC Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Yunan ve Rum gemilerinin son 1 yılda 9 kez Türk kıta sahanlığına gemi gönderme girişiminde bulunduğunu belirterek “Bunları hem sahada hem masada aldığımız önlemlerle engelledik. Yarın da (bugün) kısmetse Abdülhamid Han sondaj gemisi ilk görevi için Akdeniz’e açılacak. Doğu Akdeniz politikamızı uluslararası hukuka ve hakkaniyet ilkesine uygun şekilde, taviz vermeden sürdürüyoruz.” dedi.

Çavuşoğlu, Ankara’da düzenlenen 13. Büyükelçiler Konferansı’nın açılışında konuştu.

Ege ve Doğu Akdeniz’de barış ve iş birliğinin hüküm sürmesi gerektiğini kaydeden Çavuşoğlu, “Milli davamız Kıbrıs meselesinde çözümün anahtarı bellidir. Kıbrıs Türk halkının müktesep haklarının, yani egemen eşitliğinin ve eşit uluslararası statüsünün tescil edilmesi gerekir.” dedi.

Kıbrıs müzakerelerinin iki toplumun değil iki devletin arasında gerçekleşmesi gerektiğinin altını çizen Çavuşoğlu, “Kıbrıs çevresindeki kaynaklar için hakça paylaşımı savunuyoruz. KKTC, bunun için 2011’den bu yana önerilerde bulunuyor. Son olarak, 1 ve 8 Temmuz’da yine yapıcı bir iş birliği önerisini BM’ye iletti. Böyle bir mekanizma kurulursa Doğu Akdeniz’deki meselenin yarısı çözülür.” diye konuştu.

Erdoğan’ın Doğu Akdeniz Konferansı önerisi ile KKTC’nin iş birliği önerisinin tüm dünyaya anlatılmaya devam edeceğini de vurgulayan Çavuşoğlu, “Doğu Akdeniz politikamızın bir unsuru da elbette, egemen haklarımız. Yunan/Rum ikilisi son 1 yılda kıta sahanlığımıza 9 kez gemi göndermeye kalkıştı. Bunları hem sahada hem masada aldığımız önlemlerle engelledik. Yarın da (bugün) kısmetse Abdülhamid Han sondaj gemisi ilk görevi için Akdeniz’e açılacak. Doğu Akdeniz politikamızı uluslararası hukuka ve hakkaniyet ilkesine uygun şekilde, taviz vermeden sürdürüyoruz.” ifadelerini kullandı.

Çavuşoğlu, Türkiye’nin Ege’de ise birbiriyle bağlantılı sorunların bütüncül şekilde ele alınarak, kapsamlı, kalıcı ve uluslararası hukuka uygun olarak çözümlenmesini istediğine işaret etti.

Bu kapsamda Türkiye’nin uluslararası anlaşmalara göre gayriaskeri statüsü bulunan, Türk kıyılarına yakın adaların silahlandırıldığını başta BM olmak üzere tüm muhataplarına anlattığını söyleyen Çavuşoğlu, bu konunun üzerine gidilmeye devam edeceğini de vurguladı.

Continue Reading

GÜNDEM

Şanlı Erenköy Direnişi nedeniyle Bayındırlık ve Ulaştırma Bakanı Erhan Arıklı mesaj yayımladı

Published

on

Bayındırlık ve Ulaştırma Bakanı Erhan Arıklı, Erenköy Direnişi’nin Kıbrıs Türk tarihinde en anlamlı direnişlerden biri ve Kıbrıs Türk gençliğinin vatan topraklarına sahip çıkma azminin en anlamlı göstergesi olduğunu belirtti.

 

Arıklı, Şanlı Erenköy Direnişi’nin 58. Yıldönümünde yayınladığı mesajda, Kıbrıs Türkü’nün toplumsal varoluş mücadelesinde önemli bir yere sahip olan Erenköy Direnişi’nin yıldönümünü şerefle idrak ettiklerini kaydederek, bu direniş sırasında şehit düşenleri bir kez daha minnet ve rahmetle andı. Erenköy direnişinin, 1964 yılında yurtdışında öğrenim gören gençlerin, canlarını hiçe sayarak vatan topraklarını korumak uğruna ortaya koyduğu büyük bir fedakarlık örneği olduğunu belirterek şunları ifade etti: ” Tam 58 yıl önce Erenköy’de Türkiye ve İngiltere’den yaklaşık 500 üniversite genci, tahsilini yarıda bırakarak adaya gelmiş, Erenköy halkıyla birlikte ardı arkası kesilmeyen Rum saldırılarına karşı 2 yıl boyunca çok zor şartlar altında bir yaşam savaşı ve imkansız denecek kadar zorlu bir mücadele vermişlerdir. Vatan topraklarını müdafaa etmek uğruna kendilerinden silah ve sayıca kat kat üstün bir kuvvet karşısında ayakta durarak büyük bir destan yazan bu gençlerin inanç ve kararlılığı takdire şayandır. Kıbrıs Türk halkı çok ağır baskı ve saldırılara maruz kalmasına rağmen, sergilemiş olduğu bu direnişle hiçbir zaman esaret altına girmeyeceğini bütün dünyaya göstermiştir. Yıllar boyu verilen onca zorlu mücadelede Anavatan’a olan inanç ve güvenini daima korumuş ve bunun neticesinde kendi özgür ve bağımsız devletine kavuşmayı başarmıştır. Bu vesileyle, başta Şehit Yüzbaşı Cengiz Topel olmak üzere canlarını ortaya koyarak bu toprakları vatan yapan şehitleri rahmetle, Erenköy Gazilerini, ayrıca tarihimizin bu en anlamlı mücadelesinde yer alan ve destek veren mücahit ve mehmetçikleri minnetle anarım” dedi.

Continue Reading

GÜNDEM

Erdoğan’ın davetlisi olarak bu akşam Türkiye’ye gidiyor

Published

on

Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, Türkiye Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın davetlisi olarak Türkiye’ye gitmek üzere bu akşam saat 20.50’de Ercan Havalimanı’ndan Ankara’ya hareket edecek.

Cumhurbaşkanlığı’ndan yapılan açıklamaya göre, yarın sabah Ankara Ticaret Odası’nı ziyaret edecek olan Cumhurbaşkanı Tatar, basın kuruluşları ile de bir araya gelecek ve Kıbrıs konusuyla ilgili değerlendirmelerde bulunacak.

Yarın akşam 5. İslami Dayanışma Oyunları’nın açılışına katılacak olan Cumhurbaşkanı Tatar çeşitli medya kuruluşlarına, Kıbrıs Türk gençliğine uygulanan haksız kısıtlamalar ve spor ambargosu konularında açıklamalarda bulunacak.

Çarşamba günü Konya’da ikili görüşmeler ve temaslarda bulunacak olan Cumhurbaşkanı Tatar, daha sonra Karaman’a hareket edecek ve Karamanoğlu Mehmetbey Üniversitesi’nde “Kıbrıs Türkü’nün Adada Varoluş Mücadelesi” konulu konferans verecek. Karamanoğlu Mehmetbey Üniversitesi tarafından Cumhurbaşkanı Tatar’a Fahri Doktora tevdi edilecek. Daha sonra, Karaman Kıbrıs gazileri ile de bir araya gelecek olan Cumhurbaşkanı Tatar, akşam saatlerinde Adana Havalimanı üzerinden Ercan Havalimanı’na hareket edecek.

Continue Reading

Facebook