İnternetten hastalık arama hastalığı: Siberkondri (En çok Z kuşağı başvuruyor)

İnternetten hastalık arama hastalığı olarak tanımlanan ‘siberkondri’ ile ilgili yapılan araştırma sonuçlarına göre, en çok ‘Z kuşağı’ internetten hastalık araması yapıyor.