Deniz: “Ekonomiyle ilgili sağlıklı karar alınamadığını belirtti”

Kıbrıs Türk Ticaret Odası Başkanı Turgay Deniz, “Ekonomik Bilim Kurulu”nun kurulmasının şart olduğunu söyledi.

Kıbrıs Türk Ticaret Odası Başkanı Turgay Deniz, “Ekonomik Bilim Kurulu”nun kurulmasının şart olduğunu söyledi.

Katıldığı bir televizyon programında hükümetin açıkladığı birinci ekonomik önlemler paketinde Ekonomik Örgütler ve Ticaret Odası olarak verdikleri önerilerin yer aldığını ancak bazı alınan kararların tamamen hayalkırıklığı yarattığını belirten Deniz, ikinci önlemler paketi için verilen öneriler doğru şekilde dikkate alınmazsa bunun “hüsran paketi” olacağını açıkladı.

İç borçlanmaya gidilmeli

Türkiye ile imzalanan İktisadi ve Mali İş Birliği anlaşmasına olumlu baktıklarını ancak anlaşmada reel sektöre ayrılan kaynağın yeterli olmadığını vurgulayan Deniz, gelecek parayla hükümetin elinin artık ekonomik anlamda güçleneceğini ve iç borçlanmaya gidebileceğini kaydetti. Deniz, reel sektörün iç borçlanmaya yoluyla desteklenmesi gerektiğini ifade ederken desteklenmediği noktada ise kamunun da yoluna devam edemeyeceğinin altını çizdi.

Doğru beyan verenler cezalandırıldı

Böylesi bir süreçte hükümetten toplumun tümünü kapsayacak ekonomik kararlar almasını beklediklerini vurgulayan Deniz, herkesin menfaatine olacak ve ekonomik çarkları döndürecek açılımlara ihtiyaç olduğunu hatırlattı.

Maaş desteği konusuna da değinen Deniz, hükümetin bu noktada herkese eşit destek vermesini hatalı bulduğunu belirtti. Deniz, hükümetin yanlış beyan verenlerin yanında olduğunu ve doğru beyan verenleri ise cezanlandırdığını vurguladı.

Ekonomik Bilim Kurulu oluşturulmalı

Hükümete verilen ekonomik önlemler önerisinde yer alan 4 maddeye dikkat çeken Deniz, “1500 TL’lik katkı Eylül sonuna kadar uzatılmalı, yoksa çok sayıda işsiz kalanları göreceğiz. İşletmelerin devlete olan yükümlülükleri en az 6 ay ertelenmeli ve sonrası için yapılandırılmalı. Küçük işletmelerin ayakta tutulması için ise en fazla yüzde 6 faizli ve bir yılı ödemesiz 36 ay vadeli can suyu kredisi sağlanmalı ve mutlak surette bu önerilerle birlikte Ekonomik Bilim Kurulu oluşturulmalı” ifadelerini kullandı.

Özellikle özel sektör ile kamu sektörünün eşit değerlendirilmesi için kurulun devlet yetkilileri ile ekonomik örgütler temsilcilerinden oluşturulması gerektiğini dile getiren Deniz, kurulun oluşturulmasının ekonomiyle ilgili sağlıklı kararlar alınabilmesi adına gerekli olduğunu vurguladı.

Deniz kurul sayesinde; seri ve sürekli olarak mikro bazda yapılacak iyileştirilmeler ve düzenlemelerle sektörlere ivme kazandırılabileceğini belirtti.